Głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Głosować korespondencyjnie może również wyborca podlegający obowiązkowej kwarantannie lub izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 22 listopada 2021 r. z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5 dni przed dniem wyborów.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 9 grudnia 2021 r.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 26 listopada 2021 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do urzędu gminy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość