Nowo wybudowane przedszkole w Rogozinie oficjalnie otwarte - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W sobotę 9 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku przedszkola w Rogozinie. To długo wyczekiwana i najważniejsza inwestycja na terenie gminy Radzanowo w ostatnich latach. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2022 roku. W budynku o powierzchni ponad 800 m 2 są cztery klimatyzowane sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, rozdzielnia posiłków, niezbędne zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne i gabinety dla kadry nauczycielskiej. Teren wokół został ogrodzony, wybudowano drogę dojazdową, chodnik oraz plac zabaw. Zadanie zostało zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Gmina pozyskała na tą inwestycję dofinansowanie w kwocie 2,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 1 mln zł z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Pozostałe 3,2 mln zł pochodzi z budżetu Gminy Radzanowo.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu, zaproszeni goście, mieszkańcy, osoby zaangażowane w budowę przedszkola oraz przedszkolaki - najważniejsi beneficjenci tej inwestycji.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolego w Rogozinie Robert Majewski, który przywitał zebranych gości w osobach: wicemarszałka sejmu RP Piotra Zgorzelskiego, przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego Annę Derlukiewicz, starostę Powiatu Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, wicestarostę powiatu płockiego Iwonę Sierocką, wójta gminy Radzanowo Piotra Jakubowskiego, kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlenę Mazurską, przewodniczącą rady gminy Jolantę Sochacką, sekretarza gminy Marcina Kuczkowskiego, skarbnika gminy Monikę Krysiak, radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, przedstawicieli Związku Nauczycielstwa, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy zaangażowanych w realizację tej inwestycji, kierownika budowy, inspektora, wykonawcę oraz mieszkańców przybyłych na uroczystość.

Dyrektor podziękował wszystkim zaangażowanym w proces budowy przedszkola i zaznaczył, że to jedna z najważniejszych inwestycji w infrastrukturę oświatową w Rogozinie. Wójt gminy, Piotr Jakubowski w swoim przemówieniu również podziękował wszystkim zaangażowanym w proces budowy nowej placówki, a w szczególności współpracownikom z Urzędu Gminy za ciężką i dobrze wykonaną pracę. Do zebranych zwrócił się słowami: „Przedszkole wybudowaliśmy z myślą o dzieciach, które są w tym przedszkolu dziś i tych, które będą w przyszłości. Budynek z pewnością będzie służył wielu pokoleniom najmłodszych mieszkańców gminy. Dołożymy wszelkich starań, aby było miejscem, w którym dzieci będą się rozwijać, uczyć, tworzyć i czerpać radość każdego dnia”

Otwarcie przedszkola uświetniły piękne występy dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Zebrani obejrzeli również film przygotowany na tę okazję z całego procesu budowy obiektu.

Po występach dzieci głos zabrali zaproszeni goście, którzy przede wszystkim gratulowali nowoczesnego przedszkola i życzyli rozwoju placówki. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie budynku, którego dokonał ksiądz dr Janusz Wiśniewski – proboszcz pw. św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia w Rogozinie. Symbolicznym otwarciem budynku było uroczyste przecięcie wstęgi, po którym nastąpiło zwiedzanie nowo wybudowanego obiektu. Dzieci mogły skorzystać również z przygotowanego pikniku ekologicznego, który był atrakcją towarzyszącą uroczystości.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość