Informacje z LII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj (17.05.2023 r.) odbyła się LII sesja rady gminy. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian w pierwotnym porządku obrad radni wysłuchali obszernego sprawozdania z działalności wójta.

W swojej wypowiedzi wójt, Piotr Jakubowski, omówił aktualnie prowadzone prace inwestycyjne na terenie gminy m.in. budowa kanalizacji i nowych odcinków sieci wodociągowej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo – Dębniki, modernizacja drogi osiedlowej w Nowym Boryszewie. Ponad to przedstawił otrzymane dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego tj. 100 tys. zł na przebudowę drogi Juryszewo – Dźwierzno, 150 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kosino, 655 tys. zł – modernizacja ul. Zielonej w Radzanowie , 415 ty. zł – modernizacja drogi Szczytno – Chełstowo, 30 tys. zł – z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (remont świetlicy wiejskiej w Wólce – 10 tys. zł, utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chełstowie- 10 tys. zł oraz na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo – 10 tys. zł.). Gmina pozyskała również blisko 1 mln zł z programu Maluch + na utworzenie żłobka w Radzanowie. Program istnieje na rynku od 2011 roku. Jego celem jest zwiększenie dostępności liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów tak, by rodzice dzieci do lat trzech mogli z powodzeniem i bez problemu wrócić do pracy.

W dalszej części radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej, które polegały m.in. na wprowadzeniu do budżetu gminy ww. dotacji oraz zabezpieczeniu dodatkowych środków na zaprojektowanie ul. Wspólnej i opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej Nowego Boryszewa przy drodze wojewódzkiej 567. Ponad to zabezpieczono środki na dofinansowania w 2023 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych i regionalnych.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość