Nieprawidłowo segregowane odpady komunalne - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

z informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady w naszej gminie wynika, że w wielu gospodarstwach domowych nieprawidłowo są segregowane odpady komunalne. Duża liczba wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych skutkować będzie nieosiągnięciem przez naszą gminę wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu, a co za tym idzie - nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Prawidłowa segregacja odpadów ma bezpośredni wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą mieć świadomość, że nierzetelna segregacja odpadów spowoduje podniesienie kosztów ich odbioru, a to z kolei może przyczynić się do podniesienia stawek dla Mieszkańców.

W związku z powyższym przestrzegamy, iż w przypadku ponownych powiadomień z dokumentacją fotograficzną o niewypełnianiu obowiązku segregowania odpadów komunalnych m. in. poprzez brak oddawania worków do segregacji, gmina będzie zmuszona na podstawie aktualnych przepisów, naliczyć dla tych właścicieli nieruchomości opłatę podwyższoną jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny –60,00zł za miesiąc za jedna osobę.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy do tej pory prowadzą wzorową segregację odpadów.

PAMIĘTAJMY, ŻE OD JAKOŚĆI NASZEJ SEGREGACJI ODPADÓW UZALEŻNIONA JEST WYSOKOŚĆ OPŁAT JAKIE WSZYSCY PONOSIMY ZA ICH ZBIÓRKĘ I ZAGOSPODAROWANIE.

Liczymy, że powyższy apel zostanie odebrany przez Państwa ze zrozumieniem i zaczniemy się do niego stosować – dla dobra wszystkich Mieszkańców.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość