„ KGW dla mieszkańców – kompleksowe działania w przeciwdziałaniu przemocy” - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu wczorajszym na zaproszenie Piotra Jakubowskiego, wójta Gminy Radzanowo odbyło się spotkanie grupy roboczej osób mających na co dzień do czynienia z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele służb tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom: młodszy aspirant Michał Kłosiewski i młodszy aspirant Paweł Sutkowski - dzielnicowi Posterunku Policji w Radzanowie, Iwona Rutkowska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Grabarczyk - przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Anna Latarska - pełnomocnik ds. profilaktyki i uzależnień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewodnicząca rady gminy Jolanta Sochacka wraz z radnymi: Urszulą Jaszczak, Kazimierzem Gajewskim, Krzysztofem Sobczakiem, Sylwestrem Dębskim i Robertem Tokarskim, Paweł Biegalewski - profilaktyk uzależnień i pedagog specjalny, Izabela Tomaszewska – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Radzanowie oraz Iwona Jaroszewska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Radzanowie. Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, przed którymi działania projektowe.

Podczas prezentacji tematyki projektu przygotowanej przez Magdalenę Kosielińską, dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, uczestnicy aktywnie wymienili się obserwacjami i własnymi doświadczeniami płynącymi z pracy w naszym lokalnym środowisku. Wspólnie staraliśmy się zdiagnozować obszary, narzędzia i możliwości, z jakich mogą korzystać małe organizacje pozarządowe, by w ramach swojej codziennej działalności statutowej aktywnie oddziaływać na problematykę uzależnień, przemocy w rodzinach, czy przełamywanie barier i stereotypów. Koła gospodyń wiejskich to ważne ośrodki aktywizacji społecznej, współpracy międzypokoleniowej, gdzie przekazywana jest nie tylko wiedza i tradycja, ale także kształtują się lokalne grupy wsparcia. To właśnie tu, bez udziału służb i instytucji, nawiązują się relacje, które pozwalają zapobiegać negatywnym zjawiskom w danej społeczności, takim jak wykluczenie społeczne, samotność, przyzwolenie na przemoc w rodzinach, czy zaniedbanie dzieci.

Autorką i koordynatorką projektu z ramienia Urzędu Gminy w Radzanowie jest Agnieszka Chrzanowska – główny specjalista ds. mienia komunalnego i współpracy z sołectwami, organizacjami pozarządowymi. Przed nami cykl spotkań edukacyjno – integracyjnych realizowanych w pięciu sołectwach naszej Gminy aż do 30 września 2023 r.

Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość