Informacje z LI sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj odbyła się LI sesja rady gminy. Po zmianach w pierwotnym porządku obrad, radni wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta.

W swoim wystąpieniu wójt, Piotr Jakubowski odniósł się to stanu realizacji bieżących zadań inwestycyjnych na terenie gminy m.in. budowie kanalizacji na terenie Rogozina, modernizacji drogi osiedlowej w Nowym Boryszewie, budowie przedszkola w Rogozinie. Ponad to poinformował o przyznanych dotacjach na remont drogi relacji Szczytno – Chełstowo (415 tys. zł), ul. Zielonej w Radzanowie (655 tys. zł) oraz tzw. MIAS-ach (Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw), czyli dodatkowych środkach (po 10 tys. zł) na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na remont świetlicy wiejskiej w Wólce, utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chełstowie, zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo. Dofinansowania pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.

W dalszej części obrad radni wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przyjęto również m.in. zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom, „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanowo w 2023 roku” oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla działek w Rogozinie i Stróżewku.

Na zakończenie przewodnicząca, Jolanta Sochacka złożyła życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość