PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY KLONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO – PODPISANIE UMÓW - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Radzanowo a Wojewodą Mazowieckim została zawarta w dniu 28 czerwca 2022 roku.

W dniu 26 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane WASKOP Elżbieta Wasek, 09-409 Płock, ul. Walecznych9a/lok.14

W gminie Radzanowo realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo”. Jest to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 002 192,65 zł, natomiast wysokość wkładu własnego gminy Radzanowo wynosi 751 005,07 zł. Wartość całego zadania to 1 753 197,72 zł.

Celem zadania jest wykonanie nawierzchni o długości 266,69 mb z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,0 m, wykonanie chodników, zjazdów oraz wykonanie odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej.

Realizacja zadania poprawi san bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przede wszystkim zostanie odseparowany ruch pojazdów od pieszych poprzez budowę obustronnych chodników.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość