Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Płocki  prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę powiatową nr 31 218 (nowy numer drogi 5202W) "Płock/ Trzepowo/-Dźwierzno", oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142 o pow. 2,34 ha z obrębu 0004 Brochocin, jednostka ewidencyjna Radzanowo.

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość