Informacje z XLIX sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Jednym z kluczowych punktów, które znalazły się w porządku obrad wczorajszej sesji rady gminy w było odwołanie i pożegnanie odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy Radzanowo – Pani Marioli Lorenc oraz powołanie na to stanowisko Pani Moniki Krysiak.

Pani Mariola Lorenc pracowała na rzecz gminy blisko dwie dekady. Została powołana na stanowisko skarbnika w 2005 roku przez ówczesną radę gminy. W dniu 30 grudnia 2022 roku złożyła pisemne wypowiedzenie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Odwołanie Skarbnika z pełnionej funkcji obyło się w niezwykle miłej atmosferze.

Radni gminy wręczyli Pani Marioli Lorenc upominek oraz kwiaty jako podziękowanie za owocną współpracę. Wyrazili uznanie dla jej profesjonalizmu, podkreślali, że zawsze mogli liczyć na Jej pomoc i merytoryczne wsparcie. Wójt gminy – Piotr Jakubowski dziękował za nieoceniony wkład wniesiony w budowę lokalnej samorządności na przestrzeni 18 lat pracy w naszym Urzędzie, za szczególną dbałość o stabilność finansów gminnych. Ponad to życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności, odpoczynku i czasu na realizację swoich pasji i zainteresowań na zasłużonej emeryturze. Wyrazem wdzięczności i podziękowania dla odchodzącej Pani Skarbnik, były gromkie oklaski na stojąco. Swoje uznanie dla pracy i wieloletniej współpracy wyraził również starosta płocki – Sylwester Ziemkiewicz. Podziękował za to, że w wielu zawodowych zagadnieniach zawsze mógł liczyć na wsparcie i merytoryczne uwagi.

Pani Mariola Lorenc, po przedstawieniu bardzo dobrego stanu finansów gminy jako podsumowania swojej zawodowej pracy, podziękowała za wspólne lata wszystkim wójtom, radnym, pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysom oraz swoim najbliższym współpracownikom z referatu finansów.

W kolejnym punkcie obrad rada jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 28 stycznia 2023 r. Pani Moniki Krysiak na stanowisko Skarbnika gminy Radzanowo. Pani Krysiak to wieloletni pracownik działu finansowego radzanowskiego Urzędu Gminy. Od ponad roku pełniła funkcję zastępcy Skarbnika i na wniosek wójta Piotra Jakubowskiego została rekomendowana na to zaszczytne stanowisko. Przyjmując gratulacje i kwiaty zapewniła o swoim zaangażowaniu w pracę na rzecz wszystkich Mieszkańców Gminy Radzanowo.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość