INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – USUWANIE FOLII ROLNICZEJ - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wójt Gminy Radzanowo, informuje, iż Gmina Radzanowo planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Radzanowo do składania informacji o ilości posiadanych odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 lutego 2023r.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. W przypadku otrzymania dofinansowania realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów z wyznaczonego przez Gminę miejsca. Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania dofinansowania w ramach programu: „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc „de minimis” w rolnictwie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy w Radzanowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 024 369 50 13, P. Ewa Wiejas-Nowacka.

Druki wniosku oraz oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Radzanowie przy ul. Płockiej 32 (II piętro, pokój nr 33).

 

 

 

 

Wójt Gminy Radzanowo

(-) Piotr Jakubowski

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość