Informacje z XLVI sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W programie sesji dwie uchwały. Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. Ten program określa cele oraz warunki współpracy pomiędzy samorządem oraz NGO z terenu Gmina Radzanowo. Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Wspólnej w Rogozinie.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwały w powyższych sprawach.
 
Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość