DODATEK ELEKTRYCZNY - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) dodatek elektryczny przysługuje gdy głównym źródłem ciepła jest:

- pompa ciepła,

- ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych tzn. gdy głównym źródłem ciepła jest: kocioł olejowy, gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym, drewnem kawałkowym.

Dodatku elektrycznego nie otrzymają również gospodarstwa domowe, które produkują energię z paneli fotowoltaicznych.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny znajduje się na stronie Urzędu Gminy w zakładce do pobrania - zakładka Różne.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego – można składać w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie w godzinach pracy ośrodka od 01.12.2022 r.

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość