Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest jedna osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Warunki zakupu 

  • Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona jedna osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
  • Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023r.
  • Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  • Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

DO 31 GRUDNIA 2022 r. WNIOSEK MOŻE ZŁOŻYĆ JEDEN RAZ, TYLKO JEDNA OSOBA Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO UPRAWNIONA DO DODATKU WĘGLOWEGO

Gmina Radzanowo pomaga jedynie w dystrybucji, nie uczestniczyła w procesie zakupu surowca i jego importu do kraju, nie ma więc żadnego wpływu na jego jakość.

Gmina Radzanowo nie ma wpływu na dostępność sortymentu jaki będzie oferowany przez spółki Skarbu Państwa.

Gmina Radzanowo nie pokrywa i nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Gmina Radzanowo nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego paliwa stałego lub zwrotu pieniędzy.

 

Rozpoczęcie składania wniosków: 14 listopada 2022 roku

Składanie wniosków:

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Radzanowie.

Wnioski można złożyć:

  • osobiście

Urząd Gminy w Radzanowie (SALA POSIEDZEŃ)

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 800-1500

wtorek - w godzinach 1000-1700

Uwaga - wnioski nie będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie

  • listownie - poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego

Urząd Gminy w Radzanowie

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

z dopiskiem „Wniosek - preferencyjny zakup węgla”

  • drogą elektroniczną (ePUAP) - za pośrednictwem platformy ePUAP

na adres: /e6x093ghd2/skrytka

Złożenie wniosku za pomocą ePUAP jest możliwe poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP (/e6x093ghd2/skrytka), gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią wniosku, wypełnienie wszystkich danych, podpisanie wszystkich oświadczeń oraz załączników.

Kluczowym jest podanie przez Państwa prawidłowego numeru telefonu do kontaktu.

Nie będzie możliwe rozpatrzenie niekompletnych lub nieczytelnych wniosków.

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady--pytania-i-odpowiedzi

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego da gospodarstwa domowego otwiera się w nowej karcie

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego otwiera się w nowej karcie

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego  otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość