Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Tematem przewodnim spotkania była sprzedaż węgla dla mieszkańców na preferencyjnych warunkach cenowych oraz zmiany w ustawie o dodatku węglowym.

Jak poinformował wójt, Piotr Jakubowski Gmina Radzanowo przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Umożliwi to Mieszkańcom naszej gminy zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2 000 zł za tonę. Węgiel za pośrednictwem samorządu mogą zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły wcześniej odpowiedniej ilości paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę. Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla będą składać wnioski o zakup paliwa stałego w wersji papierowej w Urzędzie Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stosowne informacje zostaną przekazane Mieszkańcom przez sołtysów oraz z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.

W kolejnym punkcie spotkania głos zabrała Iwona Rutkowska, kierownik GOPS w Radzanowie. Omówiła zmiany ustawy węglowej, która znowelizowała także przepisy dotyczące dodatku węglowego. W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. Jej podstawą jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, udokumentowanego notatką służbową, potwierdzającego zamieszkiwanie pod jednym adresem, w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Wójt będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Następnie głos zabrał pan Marcin Błaszczak, weterynarz, który przekazał informacje dot. m.in. chipowania i sterylizacji zwierząt.

W dalszej części spotkania rozmawiano na temat przebiegu przez teren naszej gminy linii kolejowych projektowanych w ramach realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego (nr 5 i 50 na odcinku CPK - Sochaczew - Płock - Włocławek – Lipno). Wójt przedstawił obecny etap tej inwestycji oraz zwrócił szczególną uwagę na kwestie wywłaszczeń i odszkodowań. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia „Mieszkańcy Gminy Radzanowo Przeciw CPK” przedstawili kierunek swoich działań i zwrócili się z prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości oddania podpisu pod petycją dot. sprzeciwu budowy linii CPK w obecnym kształcie.

Na zakończenie sołtysi zostali zaproszeni do udziału w Gminnych Obchodach Odzyskania Niepodległości – 11 listopada o godz. 10:30 w Woźnikach.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość