INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku ze zmianami z dnia 2 listopada 2022r (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) wprowadzonymi do ustawy o dodatku węglowym, to jest art. 2 ust. 3c i 3d:

„W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach (…) wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywania przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. (…)”,

Wnioskodawcy, którzy do dnia 2 listopada br. otrzymali decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, w sprawie wypłaty dodatku węglowego mogą ponownie ubiegać się o to świadczenie.

 

Mieszkańców którzy jeszcze nie złożyli wniosków o wypłatę dodatku węglowego również zapraszamy do składania wniosków.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie osobiście, listownie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania ośrodka.

Art. 2 ust. 15c ustawy o dodatku węglowym: „Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy”

Art. 2 ust.15e ustawy o dodatku węglowym: „Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego”

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 roku.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość