Informacje z XLV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Październikowa sesja rady gminy rozpoczęła się od głosowania nad poszerzeniem pierwotnego porządku obrad, do którego wprowadzono kolejne 3 uchwały.

Następnie wójt Piotr Jakubowski oraz przewodnicząca rady Jolanta Sochacka przedstawili wyniki przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2021 r.

W dalszej części Kazimierz Przepiórski z NZOZ Medicines z Nowych Łubek oraz Agnieszka Wasilewicz z NZOZ Lancet w Rogozinie udzielili obszernej informacji na temat świadczonej na terenie gminy opieki zdrowotnej.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej wójt odniósł się m.in. do aktualnie prowadzonych inwestycji na terenie gminy, w tym budowy przedszkola w Rogozinie, modernizacji dróg gminnych w Kostrogaju i Wodzyminie, przebudowy ul. Klonowej w Radzanowie, opracowywaniu dokumentacji projektowej kolejnych dróg gminnych, remontu SUW w Radzanowie – Dębnikach. Ponad to przedstawił podjęte kroki naszego samorządu związane z inwestycją krajową - budową linii kolejowych CPK, która niesie za sobą mnóstwo pytań, kontrowersji i niepewności zarówno dla mieszkańców, jak i naszej gminy.

Wśród procedowanych przez radnych uchwał przyjęto m.in.:

- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i tegorocznym budżecie,

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od nieruchomości,

- uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przez teren gminy Radzanowo projektowanej trasy linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku Węzeł CPK-Płock-Włocławek; stanowisko radnych zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość