Upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie informuje, że 31 października 2022 r. upływa ostateczny termin składania przez gospodarstwa domowe wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość