Spotkanie z przedstawicielami CPK - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie informacyjne na temat przebiegu przez teren naszej gminy linii kolejowych projektowanych w ramach realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego (nr 5 i 50 na odcinku CPK - Sochaczew - Płock - Włocławek – Lipno). Przedstawiciele firmy projektowej IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. omówili m.in. warianty przebiegu linii, kwestie wywłaszczeń, czy odszkodowań przewidywanych ustawą za przejmowane nieruchomości. Spotkanie zorganizowane było w ramach etapu konsultacji społecznych przed wyborem trzech wariantów inwestycji, które podlegać będą następnie uzyskaniu uzgodnień środowiskowych. Realizacja tej strategicznej inwestycji krajowej niesie za sobą mnóstwo pytań, kontrowersji i niepewności, zwłaszcza wśród Mieszkańców, których dotyczyć będą bezpośrednio wywłaszczenia.

Jak powiedział na spotkaniu Piotr Jakubowski Wójt Gminy Radzanowo nasz Samorząd podtrzymuje swoje stanowisko wyrażające stanowczy sprzeciw wobec procesu inwestycyjnego dla wszystkich przedstawionych wariantów przebiegu linii kolejowej przez nasze tereny. Jesteśmy otwarci na rozmowy o realizacji tej inwestycji wyłącznie w sposób chroniący interesy naszych Mieszkańców oraz obraną strategię rozwoju naszej Gminy Radzanowo. Liczne pytania, poruszane przez Mieszkańców zagadnienia i wyrażane przez nich opinie jednoznacznie potwierdzają, że to strategiczne przedsięwzięcie wymaga znacznie większych wysiłków w zakresie zachowania ładu przestrzennego i społecznego, nie tylko w gminie, ale i w całym regionie. Dlatego w Urzędzie Gminy został powołany zespół, którego celem będzie m.in. analiza wszystkich wariantów, wniesienie uwag i opracowanie własnego stanowiska co do koncepcji przebiegu linii przez teren Gminy Radzanowo.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość