Informacje z XLIV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Prowadzone przez gminę - bieżące zadania i inwestycje oraz plany na przyszłość, stan ich zaawansowania, wykorzystanie środków zewnętrznych były głównym tematem powakacyjnej sesji rady gminy, która odbyła się w czwartek 22 września.

Najważniejsze przedsięwzięcia - zarówno te zakończone, jak i obecnie realizowane – przedstawił wójt gminy Piotr Jakubowski. Mowa była między innymi na temat: budowy przedszkola w Rogozinie, rozbudowie kanalizacji i sieci wodociągowej, remoncie SUW w Radzanowie- Dębnikach oraz modernizacji dróg i ulic.

Podczas obrad radni przyjęli również informację o przygotowaniu szkół i przedszkola z terenu gminy do zajęć w roku szkolnym 2022/2023 oraz uchwałę w sprawie zmian budżetowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość