KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „RAZEM DLA ROZWOJU” NA LATA 2021 – 2027 - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Szanowni Mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”. 

Przed nami nowy okres programowania. Rozpoczynamy więc prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Chcemy, by była to nasza wspólna strategia. Stąd zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach, które odbywać się będą w gminach członkowskich: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Brochów, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Wyszogród oraz Młodzieszyn.

Leader to inicjatywa adresowana do wszystkich mieszkańców naszych gmin, stąd liczymy na Państwa zaangażowanie w wyznaczanie nowych kierunków rozwoju obszaru LGD „Razem dla Rozwoju”.

Mieszkańców Gminy Radzanowo zapraszamy na spotkanie w dniu 26.09.2022r. o godzinie 14.00 w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, ul. Szkolna 3

Konsultacje będą obejmowały następujący zakres tematyczny: 

- analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;

- analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego samorządu;

- wypracowanie celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośne planowane działania.

Proces przygotowania LSR ukierunkowany będzie w szczególności na zagadnienia dotyczące:

- przeprowadzenia diagnozy obszaru, określenie problemów i potrzeb;

- wskazania grup docelowych objętych wsparciem w ramach wdrażania LSR;

- określania celów interwencji z uwzględnieniem potrzeb innowacji, cyfryzacji, środowiska i klimatu;

- określenia działań i wskazanie katalogu przedsięwzięć służących realizacji celów strategii;

- określenia planu komunikacji ze społecznością lokalną na etapie wdrażania LSR;

- wypracowania wskaźników realizacji LSR.

Zaproszenia kierujemy do członków społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, lokalnych liderów. W ramach naszych konsultacji otwieramy się na pomysły i potrzeby mieszkańców. Analiza uwzględni także grupy defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

W imieniu organizatorów zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań konsultacyjnych jak również do wypełnienia ankiety wskazującej pożądane kierunki rozwoju LGD „RAZEM DLA ROZWOJU” oraz składania propozycji projektów do realizacji w ramach wdrażania LSR na lata 2023-2027.

Dziękujemy za poświęcony czas i prosimy o przekazanie wypełnionych ankiet do Biura LGD bądź drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.09.2022 r.

                                                                   logo program LGD                                    

 

 

 

 

Sylwester Ziemkiewicz

                                                                                                                                                               Prezes Zarządu    

      

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość