Informacje z XLIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj odbyła się sesja rady gminy zwołana na wniosek wójta Piotra Jakubowskiego. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie. Określono również średnią cenę jednostki paliwa w gminie Radzanowo w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym oraz zaktualizowano regulamin wynagradzania nauczycieli, szkół i przedszkoli, z uwagi na nowelizację ustawy Karty Nauczyciela.

Przed podjęciem uchwał związanych z budżetem i WPF wójt udzielił radnym szczegółowej informacji na temat m.in. planowanych zmian w wydatkach inwestycyjnych, dotyczących m.in. :

- opracowania dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębniki (150 tys. zł);

- zakupu materiałów drogowych do wbudowania w drogi gminne 318 tys. zł;

- remontów chodników i dróg gminnych 240 tys. zł.

- kwoty ponad 670 tys. zł na infrastrukturę drogową tj. modernizację dróg w Wodzyminie i Kostrogaju, wykonanie projektu drogi w Starym Boryszewie (odwodnienie) oraz na ulicę Klonową w Radzanowie. Radni zadecydowali również o zakupie samochodu ciężarowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego, który znacznie usprawni transport materiałów drogowych w terenie, a dodatkowo będzie wykorzystywany w zimowym utrzymaniu dróg gminnych.

W ramach wolnych wniosków radni kierowali zapytania o bieżące sprawy dotyczące zagadnień z terenu poszczególnych miejscowości.

Całość obrad zgodnie z wymaganiami prawnymi prezentowana jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość