Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Lipcowe spotkanie wójta Piotra Jakubowskiego z sołtysami zdominował temat realizacji tegorocznego funduszu sołeckiego. Priorytetowe jest wykonanie modernizacji dróg gminnych, stąd ukierunkowanie pracy Zakładu Gospodarczego w okresie wakacji właśnie na to zadanie. Także pozostałe przedsięwzięcia, jak zakupy i montaż lamp solarnych, czy projektowanie dróg są na etapie realizacji. W tym miejscu wójt Jakubowski przypomniał sołtysom o konieczności ustalenia terminarza zebrań wiejskich z Mieszkańcami. Spotkania we wszystkich 30. sołectwach organizowane będą od 16 sierpnia do końca września br. a ich głównym zagadnieniem będzie oczywiście rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Sołtysi mieli również możliwość zgłaszania kierownikowi Zakładu Gospodarczego Janowi Bąbale problematyki związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, wycinką traw i porządkowaniem terenów zielonych.
Na zakończenie Magdalena Kosielińska, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przedstawiła kalendarz nadchodzących wydarzeń gminnych. Podziękowała za społeczną aktywność lokalnych organizacji pozarządowych, które współtworzyły Gminny Dzień Dziecka w Woźnikach i Sobótkę w Radzanowie.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość