Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Kwietniowe spotkanie wójta Piotra Jakubowskiego z sołtysami rozpoczęło się od omówienia stanu zaawansowania prac nad strategicznymi inwestycjami na terenie gminy zaplanowanymi na bieżący rok. W ramach funduszu sołeckiego prace ruszą w ciągu miesiąca, w tym również roboty drogowe.

Sołtysi zostali zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach gminnych. Większość inicjatyw będzie realizowana w oparciu o współpracę z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami i jednostkami OSP. W pierwszej kolejności będzie to Piknik Patriotyczny, który odbędzie się 3 maja od godz. 14:00 w Starym Boryszewie na boisku. Rolę Partnerów Gminy przyjęły w tym wydarzeniu OSP Nowe Boryszewo, Stowarzyszenie Wesoła Chatka oraz sołtyski Nowego i Starego Boryszewa. Szczegółowych informacji nt. gminnego kalendarza imprez udzieliła Magdalena Kosielińska, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.

Z zagadnieniami związanymi z programami dedykowanymi dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapoznała zebranych Dorota Chętka, doradca rolniczy z MODR, która pomaga również w złożeniu wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom z terenu naszej gminy. Dyżur odbywa się w każdą środę w godz. 7:30 – 14:30 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, w pozostałe dni w siedzibie MODR (Płock, ul. Zglenickiego 42D).

Podczas spotkania sołtysi zgłaszali także bieżące sprawy dotyczące swoich miejscowości; m.in. naprawa dróg, lampy oświetleniowe, wycinka krzaków przy drogach, szkody wywołane przez bobry.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość