PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO - REKOMENDACJA DO DOFINANSOWANIA - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zadanie jest rekomendowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pod koniec kwietnia 2021 r. ogłoszono wyniki konkursu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w droga znalazła się pod poz. 17 (na 99 wniosków) na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków.

Wniosek o przyznanie dotacji został złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sierpniu 2020 roku.

Przewidywany koszt całkowity realizacji przebudowy drogi to 1 351 630,99 zł, w tym dotacja 946 141,69 zł ( 70%).

W ramach zadania powstanie droga o długości ok. 270 m i szerokości 5 m, wykonane zostaną obustronne chodniki, zjazdy oraz kanalizacja deszczowa.

Przebudowana droga stanowić będzie jeden z głównych dojazdów do miejscowego przedszkola i szkoły. Inwestycja będzie zrealizowana w bieżącym roku. Po procedurach formalnych i podpisaniu umowy uruchomiony zostanie przetarg wyłaniający wykonawcę zadania.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość