Świadczenie ratownicze dla strażaków z OSP - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta gminy Piotra Jakubowskiego z zastępcą Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Jackiem Starczewski.

Omówiono zapisy Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz zasady postępowania w przypadku ubiegania się przez strażaków OSP o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Świadczenie ratownicze było wyczekiwane przez wszystkich druhów od wielu lat. Prawo do niego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Wymagany jest również bezpośredni udział w działaniach lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez co najmniej przez 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet.

Wszelkich informacji udziela Pani Joanna Wiśniewska, Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich osobiście w Urzędzie Gminy lub telefonicznie 24 369 50 18.

ŚWIADCZENIE RATOWNICZE - INFORMACJE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość