Wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład złożone - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Gmina Radzanowo złożyła kolejne wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych. Pod koniec grudnia rozpoczął się nabór wniosków do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek samorządowy, mogą zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Program realizowany jest, podobnie jak w poprzedniej edycji, poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Tym razem Gmina Radzanowo aplikuje o dofinansowanie :

- strategicznej dla naszego samorządu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

- przebudowę drogi gminnej w Nowym Boryszewie

- modernizację drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kostrogaju

W ramach Związku Gmin Regionu Płockiego również złożono 3 wnioski dotyczące naszego terenu tj.:

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzanowo – Dębniki

- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Woźnikach

- zakup busa zeroemisyjnego do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość