Informacja - akcyza - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewidziany w art. 6 ust. 1 ustawy z 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego ma charakter terminu materialnoprawnego.

Procedowanie w zakresie zwrotu podatku jest ściśle uregulowane w ustawie i rolnik nie może złożyć wniosku w dowolnym czasie. Może to uczynić tylko w lutym i sierpniu danego roku, co przesądza o dacie faktury, jaką musi do niego dołączyć.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:

  • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego (faktury zakupu z terminami od 1 sierpnia do 31 stycznia);
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku (faktury zakupu z terminami od 1 lutego do dnia 31 lipca).

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość