Informacje z XXXVII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczorajsza sesja rady gminy rozpoczęła się od minuty ciszy upamiętniającej śp. Marka Tokarskiego, oddanego strażaka, społecznika, wieloletniego Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP RP i Prezesa OSP Nowe Boryszewo.

Następnie po wprowadzeniu zmian w porządku obrad radni wysłuchali obszernego sprawozdania wójta gminy Piotra Jakubowskiego z działalności międzysesyjnej. Wójt mówił m.in. o wprowadzonych zarządzeniach, złożonych wnioskach o dotacje oraz zaplanowanych inwestycjach.

Pod głosowanie radnych poddane zostały uchwały dotyczące mi.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej, budżetu, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na modernizację drogi powiatowej
nr 2928W na odcinku Ślepkowo Szlacheckie – Męczenino, pokrycia części kosztów przez gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawki opłaty śmieciowej nie gwarantują bilansowania się systemu opłat), zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Radzanowo zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr R-1 na trasie Kosino – Radzanowo – Płock. Radni przyjęli również Strategię Rozwoju Gminy Radzanowo 2021-2027. To niezwykle ważny dokument, którego sporządzenie jest punktem wyjścia do wielu strategicznych decyzji operacyjnych, decydujących o przyszłości regionu i jej Mieszkańców. Służy również jako podstawa do sporządzania aplikacji o zewnętrzne środki finansujące najważniejsze inwestycje prorozwojowe. Na jej podstawie określa się katalog działań, których wdrożenie zapewni efektywny rozwój społeczno-gospodarczy z wykorzystaniem istniejących potencjałów, wpłynie na ożywienie sfer decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej terenu, a przede wszystkim odpowie na potrzeby rozwojowe samych Mieszkańców.

Całość obrad zgodnie z wymaganiami prawnymi prezentowana jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość