Informacje z XXXIV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu wczorajszym tj. 15 grudnia odbyła się XXXIV sesja rady gminy Radzanowo.

W pierwszej kolejności radni uchwalili zmiany w budżecie gminy Radzanowo. Dotyczyły one m.in. zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 166 900 zł. na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. Środki pochodzą z programu „Laboratoria Przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Otrzymały je dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Radzanowie w kwocie 96 900 zł. oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie - 70 000 zł.

Następnie procedowana była uchwała mająca na celu uregulowanie formalnego statusu miejscowości (Radzanowo – Kaczorowiec, części wsi Radzanowo – Stare Radzanowo, część wsi Łoniewo – Kresy) nieposiadających lokalizacji przestrzennej oraz ustosunkowanie się do danych zweryfikowanych przez Głównego Geodetę Kraju.

Pod głosowanie radnych poddane została również uchwała w sprawie skargi na wójta gminy Radzanowo - złożona za poprzednika.

W punkcie wolne wnioski głos zabrał m.in. Krzysztof Czerwiński, pełniący funkcje wójta gminy Radzanowo, który omówił bieżącą działalność w tym fundusz sołecki 2021, wymiana wodomierzy, przetarg na rozbudowę kanalizacji, rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie, budowa przedszkola w Radzanowie, gazyfikacja w miejscowości Radzanowo, zakończenie modernizacji ul. Wiśniowej w Radzanowie, możliwość współpracy szkół z obiektem sportowym w Rogozinie (Asaja Sport). Na zakończenie wójt podziękował za dotychczasową współpracę radnym, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz złożył serdeczne życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Całość obrad i zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość