Informacje z XXXIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Podczas wczorajszej sesji rady gminy, w pierwszej kolejności radni dokonali zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Następnie procedowana była uchwał wprowadzająca zmiany w budżecie gminy Radzanowo na rok bieżący. W punkcie dotyczącym wolnych wniosków przede wszystkim mieszkańcy sołectwa Kostrogaj w sprawie odwodnienia i remontu drogi gminnej. Zgodnie z ustaleniami radni zajmą się tym tematem podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisja/20924/xxxiii-sesja-rady-gminy-radzanowo-w-dniu-czwartek-25-listopada-2021.htm  otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość