KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOCKU - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW ATAKUJE!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że wirus grypy ptaków cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska zewnętrznego, długo przeżywa w niskich temperaturach - w temperaturze +4°C, w zbiornikach wodnych ponad 2 miesiące, w zamrożeniu wiele miesięcy, a nawet lat. Tak więc zbiorniki wodne, łąki i pola, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Wirus bardzo szybko i łatwo rozprzestrzenia się w środowisku. Istotne jest, aby w okresie wysokiego ryzyka utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, zabezpieczyć słomę szczelnym przykryciem lub dezynfekować ją przed użyciem. Wirus zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka. Drób jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne – wirus wrażliwy jest na wysoka temperaturę i pod działaniem 70°C ginie prawie natychmiast. Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty bardzo skutecznie eliminują zagrożenie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że na obszarze całego kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. = 2017r., poz. 722), na mocy którego zakazuje się:
1. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki.
2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
oraz nakazuje się:
1. Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp maja dzikie ptaki,
2. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
3. Przechowywanie paszy, karmienie utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,
4. Stosowanie wejściami/wyjściami do/z budynków, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stosowanie higieny osobistej, w tym mycie rąk, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
5. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu i przekazywanie informacji o zwiększonej śmiertelności oraz wystąpieniu objawów chorobowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, dusznotę, sinica skóry, grzebienia i dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły spadek pobierania paszy i/lub wody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku apeluje do wszystkich o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, które mają na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach, także w tzw. chowie przyzagrodowym. Jednocześnie informuje, że osoby łamiące zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań za utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk grypy ptaków.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku
lek. Wet. Marek Sankiewicz

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość