Prezes Rady Ministrów ogłosił przeznaczenie środków z budżetu państwa na projekty kanalizacyjne. - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Z uwagi na fakt, że jesteśmy bardzo słabo skanalizowaną gminą, bo tylko w 20% (dane GUS na dzień 31 października br.), Gmina Radzanowo otrzymała prawie 4 miliony złotych na budowę kanalizacji.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.

Jak podało Ministerstwo Finansów, pieniądze na inwestycje z zakresu kanalizacji otrzyma 1528 gmin. Algorytm podziału 3 mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%, a także poziom zamożności danej gminy.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość