Informacje z XXXII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zwołana na dzisiaj XXXII sesja rady gminy Radzanowo zakładała w swoim porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodnicząca Jolanta Sochacka odczytała pismo Prezesa Rady Ministrów o wyznaczeniu pana Krzysztofa Czerwińskiego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Radzanowo do czasu wyboru nowego wójta.

Następnie zostały złożone dwa projekty uchwał ws. stawek podatku transportowego. Rada gminy ostatecznie podjęła uchwałę, która podnosi stawki przedmiotowego podatku o inflację - 3,6% w stosunku do obecnie obowiązujących stawek.

Na tym obrady sesji zakończono.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=r4JTmMLMxeY&list=PLz1wvvKFf9ilrzyaafGoLhb0YtsYR4IpJ&index=31

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość