Krzysztof Czerwiński – pełniący funkcję Wójta Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Z powodu zrzeczenia się mandatu wójta przez Pana Sylwestra Ziemkiewicza, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Wojewody Mazowieckiego, z dniem 2 listopada 2021 roku, wyznaczył do pełnienia funkcji Wójta Gminy Radzanowo Pana Krzysztofa Czerwińskiego.

Krzysztof Czerwiński – pełniący funkcję Wójta Gminy Radzanowo

  • Radny Rady Gminy Radzanowo (4. kadencja), bezpartyjny,
  • Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Rolniczy,
  • Absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Zarządzania,
  • Absolwent Studiów Podyplomowych na Akademii Rolniczej we Wrocławiu Wydział Zootechniczny,
  • Stypendysta Kansas State University (USA),
  • Kierownik Zespołu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
  • Rolnik prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne,
  • Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
  • Członek OSP Rogozino,
  • Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość