Powołanie na funkcję Wójta Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył pana Krzysztofa Czerwińskiego do pełnienia funkcji wójta gminy Radzanowo, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Radzanowie, wojewoda wręczył nominację. Konstanty Radziwiłł złożył gratulacje i przekazał najlepsze życzenia.

Powołanie osoby pełniącej funkcję Wójta jest związane z wygaśnięciem mandatu Wójta Gminy Radzanowo. Pan Sylwester Ziemkiewicz zrzekł się mandatu Wójta Gminy.

Zgodnie z art. 28f ustawy o samorządzie gminnym – w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Z wnioskiem o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Wójta Gminy, Wojewoda Mazowiecki występuje do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość