Informacje z XXXI sesji rady gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W piątek 29 października br. odbyła się XXXI sesja rady gminy Radzanowo. W pierwszej części obrad głos zabrał Marcin Kuczkowski, sekretarz Gminy, który przedstawił informację nt. międzysesyjnej pracy Urzędu, w tym zaawansowania prowadzonych inwestycji oraz zakresu podpisywanych umów i zachowania terminów realizacji poszczególnych zadań.

Na wniosek radnych do pierwotnego porządku obrad zgłoszone zostały zmiany: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Radzanowo oraz rozszerzenie o punkt wolne wnioski.

W kolejnej części Jolanta Sochacka przedstawiła informację o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty. Następnie radni przystąpili do rozpatrywania zaplanowanych projektów uchwał tj. dokonania zmian w budżecie na rok bieżący, ustalenia stawek stanowiących podstawy wyliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na rok 2022. Uchwały podatkowe wywołały wśród radnych dyskusję, w którą włączył się również przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców usług transportowych. Zmiany budżetowe radni zaakceptowali jednomyślnie. Podstawa naliczania podatku rolnego w 2022 r. ustalona została ostatecznie na 57,00 zł /dt, zaś w uzasadnieniach uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości czytamy że „ustalając stawki podatku od nieruchomości, który jest znaczącym dochodem własnym Gminy kierowano się pozyskaniem dochodów celem zapewnienia realizacji niezbędnych zadań Gminy. Tak ustalone stawki (…) dadzą planowany wpływ dochodów do budżetu, co zapewni rytmiczną realizację zadań budżetowych”. Po dyskusji dotyczącej stawek podatku od środków transportowych ostatecznie projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad i skierowany do ponownych prac w komisjach.

Na zakończenie radni rozpatrzyli jednomyślnie uchwałę w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej i uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Radzanowo, a także zaakceptowali protokół z obrad XXX sesji.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=6VJHDp1-_X4 otwiera się w nowym oknie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość