Informacje z XXX sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zwołana na dziś XXX Sesja Rady Gminy Radzanowo rozpoczęła się bardzo uroczyście. Zaproszenie na obrady przyjął bowiem Sylwester Ziemkiewicz, który w związku z niedawnym objęciem zaszczytnej funkcji starosty płockiego otrzymał od gminnych Radnych moc gratulacji i życzeń. Nie zabrakło również podziękowań za siedem lat owocnej współpracy ukierunkowanej na rozwój Gminy Radzanowo i poprawę warunków życia Mieszkańców.

„Pokazał Pan profesjonalizm, pracowitość, za to bardzo dziękujemy. Dziękuję za zaangażowanie, za troskę o najbliższe nasze otoczenie” - powiedziała Jolanta Sochacka, przewodnicząca rady.

Starosta płocki zapewnił, że podejmując się kontynuacji pracy swojego poprzednika liczy na jak najlepszą współpracę na między Gminą Radzanowo a Powiatem Płockim. „Jak powiedział jeden z prekursorów zarządzania Henry Ford - Połączenie sił to początek. Wspólna praca to postęp. Pozostanie razem to sukces” i mam nadzieję, i liczę na to, że nadal będziemy stanowili taką wspólną jedną drużynę samorządową (…)”, powiedział Sylwester Ziemkiewicz. Zapewnił również, że czuje się w samorządzie powiatowym reprezentantem Mieszkańców i na pewno zadba o kontynuację podjętych już inwestycji powiatowych na terenie gminy Radzanowo. Wymieniając katalog przedsięwzięć realizowanych i planowanych do realizacji w najbliższych miesiącach, starosta przekazał również bardzo wyczekiwaną informację o pozyskaniu przez Powiat Płocki środków finansowych na modernizację drogi powiatowej na trasie Radzanowo-Blichowo.  

W części roboczej dzisiejszej sesji radni przyjęli jednogłośnie informację o przygotowaniu gminnych szkół i przedszkola do roku szkolnego 2021/2020. Następnie głos zabrali sekretarz gminy i skarbnik gminy. W obliczu utraty mandatu wójta gminy Radzanowo sekretarz Marcin Kuczkowski zapewnił o prawidłowym funkcjonowaniu referatów Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek podlegających Urzędowi. Z kolei skarbnik gminy przedłożyła radnym informację o stanie finansów gminy i wykonania budżetu Gminy Radzanowo na dzień 30.09.2021 r., tj. łącznie z projektami uchwał finansowych przygotowanych na dzisiejszą sesję. Wynika z nich jednoznacznie, że Gmina Radzanowo spełnia wszystkie istotne wskaźniki finansowe i jest bardzo dobrze przygotowana do aplikowania o znaczącą wartość zewnętrznych środków finansowych. W okresie pełnienia funkcji wójta przez Sylwestra Ziemkiewicza przygotowano wnioski na 6 istotnych dla dalszego rozwoju Gminy zadań. Suma wnioskowanych w nich dotacji sięga kwoty blisko 20 mln. zł; jest to imponująca wartość przy budżecie rocznym naszej gminy w wysokości 43 mln. zł, obejmującym aż 13 mln. dotacji na zadania zlecone i 1,2 mln zł pozostałych dotacji.

„Jeśli nie pozyskamy tych środków a będziemy liczyć tylko na kredyty, to sukcesów wielkich nie będzie (…) Ta gmina ma potencjał i to bardzo duży potencjał. Pracowaliśmy na to przez wiele miesięcy (…) Walczyliśmy o wskaźniki ekonomiczne i dzisiaj one są. Gmina nie jest zadłużona, jest wiarygodna. Gmina jest wypłacalna, jest dobrze postrzegana i dobrze oceniania na rynku usług finansowych. Także budżet nasz jest przygotowany, by te pieniądze przyjąć i wydatkować. Być może jest to jedyna i niepowtarzalna szansa, którą powinniśmy wykorzystać”, wyjaśniała skarbnik Mariola Lorenc.

W dalszej części sesji radni przyjęli jednomyślnie wszystkie z zaplanowanych w porządku obrad uchwał oraz zatwierdzili protokół z sierpniowej sesji.

https://www.youtube.com/watch?v=uzZGgUI7BU4 otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość