Ankieta na temat potrzeb społecznych w zakresie elektromobilności - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Ankieta dotycząca konsultacji społecznych prowadzonych w ramach opracowania dokumentu Strategii Elektromobilności Powiatu Płockiego.

Strategia elektromobilności to dokument wskazujący ramy działania dla Powiatu Płockiego jak i propozycje działań dla gmin z terenu powiatu w obszarach:

  • stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów;
  • popularyzacji i wdrożenia najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania elektromobilności;
  • bieżącej modernizacji dróg i ciągów komunikacyjnych;
  • ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych;
  • ograniczaniem wielkości tzw. niskiej emisji;
  • ograniczeniem ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej;
  • edukacją mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji,
    w szczególności szkodliwości emisji w sektorze transportu jest spalanie paliw w transporcie drogowym.

Im większa liczba odpowiedzi zwrotnych tym bardziej wiarygodne i użyteczne do potrzeb diagnozy zawartej w dokumencie.

ANKIETA  otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość