Informacja dla rolników dotycząca programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wójt Gminy Radzanowo informuje, iż Gmina Radzanowo planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Radzanowo do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Deklaracje wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie (II piętro, Referat Rolnictwa i Budownictwa) oraz na stronie w zakładce do pobrania > Ochrona środowiska > Wniosek folia rolnicza i inne odpady. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Radzanowie do dnia 09 lipca 2021r.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc „de minimis” w rolnictwie.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie „pod warunkiem pozyskania przez Gminę Radzanowo dofinansowania” w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy w Radzanowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie (II piętro, Referat Rolnictwa i Budownictwa) oraz pod numerem telefonu 24 369 50 13

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość