Komunikat - ptasia grypa - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku z § 11 ust. 4 i 5 Rozporządzenia nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2021 r. informujemy o zakazie utrzymania ptaków w przydomowych hodowlach w miejscowościach Męczenino oraz Trębin.

W związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy na terenie sąsiedniej gminy (w miejscowościach Leszczyn Księży i Ciachcin) dwie miejscowości na terenie gminy Radzanowo - Trębin i Męczenino zostały objęte obszarem zapowietrzonym wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), z tego względu określono zakazy obowiązujące na tym obszarze.

Bardzo prosimy o stosowanie się do zakazów.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom pozostałych miejscowości na terenie gminy o nakazanie utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzega się przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła.
Przypominamy także zachowaniu szczególnej ostrożności i bezwzględnym stosowaniu odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:
• zabezpieczenia paszy przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycia rąk wodą z mydłem;
• stosowania mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
• zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenia-2021-r otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość