Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Sołtysi z terenu naszej gminy cyklicznie odbywają spotkania z wójtem Sylwestrem Ziemkiewiczem. Podczas narad omawiane są bieżące sprawy związane z działalnością urzędu, sołectw, czy realizacji funduszu sołeckiego. Majowa narada rozpoczęła się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci pani Ewy Tokarskiej - sołtys Nowego Boryszewa, która zmarła w kwietniu.

Wśród pakietu dokumentów sołtysi otrzymali informacje nt. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, wsparciu pani Doroty Chętka, doradcy rolniczego z ODR przy wypełnianiu wniosków od ARiMR o dopłaty na 2021 rok, czy pomocy psychologicznej dostępnej na terenie gminy.

Wójt omówił także aktualną sytuację związaną z ptasią grypą, w tym obowiązujące nakazy i zakazy. W związku z wystąpieniem ogniska w m.in. Leszczynie Księżym większość terenu naszej gminy została objęta strefą zapowietrzenia lub zagrożenia. Sołtysi przedłożyli w tym zakresie stosowne wykazy drobiu przyzagrodowego znajdującego się na ich terenie.

W dalszej części spotkania poruszone było zgłaszanie szkód w uprawach wyrządzonych przez bobry. Gmina we współpracy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska wypracowała ścieżkę postępowania w takich przypadkach.

Na zakończenie wójt przekazał informację o funduszu sołeckim, która przechodzi aktualnie w etap inwestycji drogowych i remontów infrastruktury gminnej, a także wymienił katalog strategicznych przedsięwzięć finansowanych zarówno z tegorocznego budżetu gminnego, jak i pozyskanych środków zewnętrznych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość