Ptasia grypa - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy w sąsiedniej gminie (gmina Bielsk, w miejscowościach Pęszyno oraz Leszczyn Księży) większość miejscowości naszej gminy została objęta strefą zapowietrzenia lub zagrożenia.

Zwracamy szczególna uwagę na nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzegamy przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła.
Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców się z prośbą zgłaszanie faktu posiadania przydomowych hodowli drobiu do sołtysów (ze wskazaniem rodzaju drobiu oraz jego ilości).
Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki w Rozporządzeniu nr 11 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3717) ustanowił obszary zapowietrzone i zagrożone oraz określił nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.
 
Zakazy na obszarze zapowietrzonym:
1. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
3. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
4. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
6. transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
7. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
8. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
9. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
 
Zakazy na obszarze zagrożonym:
1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
Obowiązuje nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz zakaz zakupu drobiu z niewiadomego źródła.
 
Na obszarze gminy Radzanowo ustanowiono obszar objęty ograniczeniami składający się z:
 
OBSZARU ZAPOWIETRZONEGO:
• TRĘBIN
 
OBSZARU ZAGROŻONEGO:
• BIAŁKOWO
• BROCHOCIN
• BROCHOCINEK
• CHOMETOWO
• CIÓŁKÓWKO
• CIÓŁKÓWKO
• CZERNIEWO
• DŹWIERZNO
• JURYSZEWO
• ŁONIEWO
• MĘCZENINO
• RADZANOWO
• RADZANOWO-DĘBNIKI
• RADZANOWO-LASOCIN
• ROGOZINO
• STARE BORYSZEWO
• STRÓŻEWKO
• SZCZYTNO
• ŚLEPKOWO KRÓLEWSKIE
• ŚLEPKOWO SZLACHECKIE
• ŚNIEGOCIN
• WODZYMIN
• WOŹNIKI
• WOŹNIKI-PAKLEWY
• WÓLKA

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość