Spotkanie konsultacyjne - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu dzisiejszym z inicjatywy wójta Sylwestra Ziemkiewicza zorganizowane zostało pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone zagadnieniu profesjonalnej oferty pomocy psychologicznej dedykowanej mieszkańcom gminy Radzanowo. Wzięli w nim udział kierownicy i dyrektorzy gminnych instytucji, placówek oświatowych, a także terapeuta i pedagog specjalny Paweł Biegalewski oraz coach i trener NLP, EFT Anna Uchniewska.

Izolacja, konieczność pracy i edukacji zdalnej, utrata pracy i wiele innych negatywnych czynników związanych z pademią Covid-19 wywiera bardzo duży wpływ na samopoczucie, wzajemne relacje w rodzinach, w środowisku zawodowym. Stres, niepewność, zmęczenie, samotność to tylko niektóre z emocji, jakie znacznie mocniej i powszechniej doświadczamy obecnie w codziennym życiu. Wszystkie te problemy pozostawiają trwały ślad na kondycji psychicznej każdego człowieka.

Zgodnie z zamysłem wójta Sylwestra Ziemkiewicza niezwykle ważne jest, by w dobie pandemii i uwidaczniających się problemów psychologiczno-wychowawczych samorząd gminy Radzanowo wdrażał i unowocześniał narzędzia do szybkiej i poprawnej diagnozy, by zwiększył dostępność specjalistów wsparcia psychologicznego, a także skutecznie przeciwdziałał negatywnym zjawiskom. Współpraca i przenikające się działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, programów realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także codzienna działalność szkół, przedszkoli i instytucji kultury jest punktem wyjścia do wdrożenia działań i inicjatyw wspierających zdrowie psychologiczne mieszkańców.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość