Informacja dla rolników - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 ze zm.), zwanej dalej ustawą o płatnościach i art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182) wniosek o przyznanie płatności, składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji.

ZMIANY w stosunku do lat ubiegłych :

  • Nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane.
  • Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.
  • Od roku 2021 obowiązek wskazania upraw we wniosku dotyczy wszystkich rolników, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/trwa-kampania-doplat-2021-przypominamy-wnioski-tylko-przez-internet.html otwiera się w nowej karcie

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), będzie można składać od dnia 15 marca do dnia 17 maja za pomocą aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest na:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html otwiera sięw nowej karcie

Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 roku. Spowoduje to jednak sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 roku.

 

W siedzibie Biura dostępne są dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Wykaz kontaktów do pracowników MODR Płock w poszczególnych gminach dostępny jest    na stronie:

https://www.modr.mazowsze.pl/oddzialy-kontakt/oddzial-w-plocku/tzd-plock otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo!

Zachęcamy, by nie pozostawiać złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie na ostatnią chwilę. Warto zadbać o to, aby mieć czas na dokonanie ewentualnych poprawek czy zmian, bez ryzyka utraty części należnych dopłat

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość