Pomoc psychologiczna - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Szanowni Mieszkańcy,
na terenie gminy prowadzony jest punkt konsultacyjny z zakresu pomocy psychologicznej. Konsultacje odbywają się we wtorki w Domu Ludowym w Rogozinie, ul. Strażacka 3.

Szczegółowy grafik dostępny na naszej stronie GRAFIK (plikPDF) otwiera się w nowej karcie

Psycholog świadczy usługi w zakresie konsultacji i poradnictwa grupowego i indywidualnego. Wsparcie psychologiczne obejmuje m. in.:

  • pomoc osobom w kryzysie (np. zdarzenia losowe, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, niepowodzenia osobiste, porażki życiowe);
  • poradnictwo w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów;
  • analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka lub przyczyn trudności w relacjach rówieśniczych;
  • poradnictwo rodzinne;
  • wsparcie psychologiczne dla partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych;
  • pomoc w nauce konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, w tym będących następstwem uzależnień;
  • pomoc w samopoznaniu, znalezieniu przyczyn problemów, trudności czy niepowodzeń w różnych sferach życia (emocjonalnej, zawodowej, rodzinnej);
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym takim jak: fobia społeczna, lęk, depresja, agresja, złość, trudności w relacjach interpersonalnych.

Dyżur pełni psycholog   p. Ewelina Małgorzata Załuga - Czarnota.

Zapraszamy każdego mieszkańca gminy, który czuje potrzebę skorzystania z profesjonalnej pomocy. Informacji udziela GOPS w Radzanowie pod nr tel. 24 369 50 24.

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość