Ruszyła druga edycja programu "Moja Woda" - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dostępność zasobów wody w Polsce jest stosunkowo niska – na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3 wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Program jest skierowany do osób fizycznych – właścicieli domów. Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać wynosi do 5 tys. zł, ale jednocześnie nie może być to więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór potrwa do wyczerpania alokacji. Granicznym terminem na zawarcie umowy z beneficjentem jest 30 czerwca 2024 r. Budżet drugiej edycji (środki resortu i NFOŚiGW) określono tym razem na ponad 100 mln zł.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość