„500+” nowy okres zasiłkowy 2021/2022 - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 ( trwający od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.) można składać:

  • Elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r. (Emp@tia, ePUAP, bankowość elektroniczna, PUE ZUS)
  • Tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 kwietnia 2021r.

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID – 19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie informuje, że od 1 kwietnia 2021r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane wyłącznie poprzez wrzucenie wniosku do urny znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy w Radzanowie przy Poczcie Polskiej lub poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo.

Do urny należy wrzucić prawidłowo wypełnione wnioski. Prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Wnioski będą wydawane od dnia 1 kwietnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie wyłącznie na parterze przy stanowisku obsługi interesanta lub będą dostępne do pobrania na gminnej stronie internetowej w zakładce ,,do pobrania”

Ważne!

  • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość