Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zorganizowane wczoraj (08.03.2021r.) marcowe spotkanie wójta Sylwestra Ziemkiewicza z sołtysami zdominował temat wdrażanych w Gminie Radzanowo przepisów antysmogowych. Powołana przez marszałka Mazowiecka Agencja Energetyczna prowadzi aktualnie na naszym terenie badanie ankietowe na temat istniejących źródeł ciepła zarówno w gospodarstwach domowych, jak i budynkach użyteczności publicznej. Od 15 marca w terenie pojawią się ankieterzy, którzy dokonywać będą bezpośredniego wywiadu z mieszkańcami nt. mocy, sprawności, roku instalacji kotłów grzewczych, a także ewentualnych zamiarów wymiany źródeł ciepła. Tożsame badanie można wypełnić samodzielnie - albo w formie ankiety papierowej otrzymanej pocztą, albo poprzez formularz internetowy dostępny pod linkiem:

https://miwop.mae.com.pl/miwop/#!/ otwiera się w nowej karcie

Jak podkreślali obecni na spotkaniu przedstawiciele Mazowieckiej Agencji Energetycznej prowadzone badanie jest etapem przygotowania do procesu zmieniających się przepisów ochrony środowiska w zakresie obowiązku posiadania ekologicznych źródeł ogrzewania. Aby mieszkańcy lub bezpośrednio samorząd mogli w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej wnioskować o granty i dotacje finansujące wymianę kotłów węglowych i drzewnych (tzw. „kopciuchów”) na ekologiczne, niezbędne jest dziś zebranie danych ukazujących rozmiar problematyki przestarzałych kotłów na terenie gminy Radzanowo. W tym miejscu Wójt Sylwester Ziemkiewicz przypomniał, że obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej przepisy wymagają od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zanieczyszczania powietrza; degradacja środowiska, w tym zła jakość powietrza już dziś destrukcyjne działają na zdrowie i życie mieszkańców. Dlatego również samorząd naszej Gminy idzie w kierunku wymiany jak najszybszej wymiany kotłów węglowych w budynkach użyteczności publicznej; dzięki zabezpieczonym w budżecie środkom finansowym już w tym roku zmodernizowana zostanie kotłownia obsługująca Szkołę Podstawową im. M. Kopernika, Samorządowe Przedszkole i halę sportową w Radzanowie. Z kolei dotacja pozyskana przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli również na wymianę pieców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie oraz budynku Urzędu Gminy w Radzanowie.

Wśród pozostałych tematów przestawionych sołtysom na spotkaniu znalazły się m.in. :

- realizacja tegorocznego funduszu sołeckiego wraz z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw;

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, rozpoczynający się 1 kwietnia br.;

- badanie ankietowe skierowane do mieszkańców nt. kierunków rozwoju naszej Gminy, jakie zostaną określone w opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2021-2027;

- przypomnienie o terminie płatności I raty podatku rolnego i od nieruchomości;

- przypomnienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych;

- zaproszenie mieszkańców do korzystania z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego Gminy Radzanowo oraz przez Powiat Płocki (https://bip.powiat-plock/ otwiera się w nowej karcie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie – materiały).

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Radzanowie przypomnieli o obowiązujących planach priorytetowych, a ponadto przestrzegali przed nasilającymi się w ostatnim czasie oszustwami finansowymi metodą „na wnuczka”, „na policjanta” i przez płatności BLIK.

Podczas spotkania wójt Sylwester Ziemkiewicz złożył również życzenia z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość