Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Pierwsze w tym roku spotkanie wójta z sołtysami (08.02.2021) poświęcone było w dużej mierze omówieniu tegorocznego budżetu gminy. Jak podkreślał wójt Sylwester Ziemkiewicz, przyjęty budżet jest bardzo ostrożny z uwagi na niestabilny czas i panującą epidemię. Priorytetem przy jego konstruowaniu było zapewnienie wysokiej jakości usług dedykowanych mieszkańcom oraz realizacja niezbędnych inwestycji. Lista wydatków w budżecie 2021 roku obejmuje m.in.: system odbioru odpadów komunalnych (2,8 mln. zł w tym środki własne – 600 tys. zł), gospodarkę wodo-kanalizacyjną z dopłatą ze środków własnych na poziomie 400 tys. zł, utrzymanie połączeń autobusowych z dopłatą 900 tys. zł, funkcjonowanie systemu oświaty (11,5 mln zł, w tym 5,5 mln zł ze środków własnych), funkcjonowanie przychodni rehabilitacyjnej (20 tys. zł), realizację programów społecznych i rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (14 mln zł), inwestycje w ramach funduszu sołeckiego 590 tys. zł, modernizację systemu ogrzewania na ekologiczne w budynku szkoły i przedszkola w Radzanowie (500 tys. zł).

Ważnym zadaniem na bieżący rok będzie opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027. Dokument ten ukierunkowuje działania, a przede wszystkim warunkuje pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę gminną; bez środków unijnych żaden samorząd nie ma szans na podejmowanie wyzwań rozwojowych, realizację dużych, strategicznych inwestycji, które zadecydują o przyszłości danej gminy.

Następnie wójt przedstawił informację:

- dotyczącą szczepień na terenie gminy (o możliwościach szczepienia, punkcie szczepień, dowożeniu mieszkańców);

- gabinecie rehabilitacyjnym w Nowych Łubkach;

- przyjmowaniu podatku przez inkasentów;

- wnioskach o zwrot podatku akcyzowego;

- narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

W dalszej części głos zabrali dzielnicowi w Posterunku Policji w Radzanowie. Przedstawili plany priorytetowe dla swoich rejonów służbowych, które polegają na zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i eliminowaniu negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny. Funkcję dzielnicowego w naszej gminie objął w ostatnim czasie sierż. sztab. Marcin Tręmbiński; rejon służbowy: Wólka, Łoniewo, Kosino, Chełstowo, Radzanowo, Radzanowo Dębniki, Radzanowo Lasocin, Szczytno, Czerniewo, Woźniki, Woźniki Paklewy, Ślepkowo Szlacheckie, Ślepkowo Królewskie, Ciółkowo, Ciółkówko, Śniegocin, Trębin.

O przebiegu i wynikach finansowych 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Radzanowo poinformowała Magdalena Kosielińska, szef gminnego sztabu.

Na zakończenie bieżące informacje dla rolników przedstawiała Dorota Chętka z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku, w tym o dofinansowaniach, stawkach dopłat za materiał siewny oraz organizowanych szkoleniach.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość