Informacje z XXV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Pierwszą w tym roku kalendarzowym sesję rady gminy (26.01.2021) zwołano na wniosek Wójta Sylwestra Ziemkiewicza. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, pierwsza z podjętych uchwał miała charakter porządkujący pozycje budżetu gminy na rok 2021 w zakresie rezerw celowych i wydzielenia z dotacji podmiotowej dotacji celowej dla CKiS. Druga z procedowanych uchwał dotyczyła aktualizacji listy upoważnionych inkasentów do poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Zmiana dotyczy Sołectwa Ciółkówko - nowym inkasentem został Pan Bieńkowski Dariusz.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość